MESSEN WEBLOG

In deze weblog behandelen wij zaken zoals vragen van kanten, technische achtergronden en nieuwtjes over messen.

zondag 30 augustus 2009

Wetgeving over messen

Er zijn veel misverstanden over de wetgeving m.b.t. messen. Daarom hier dit artikel.


Samenvatting

- Je mag in Nederland heel veel soorten messen en zwaarden bezitten en verhandelen.
- Normale zakmessen en veel vaststaande messen mag je in het openbaar gewoon voorhanden hebben, ongeachte ze groot of klein zijn, er gevaarlijk uit zien, etc. (M.u.v. plaatsen waar locale verordeningen gelden.)  Dit zijn de messen die niet onder categorie 1 of 4 vallen.
- Bepaalde automatisch openende messen zijn absoluut verboden (nu nog o.a. afhankelijk van afmeting)
- Een aantal messen en alle zwaarden en degens mag je wel bezitten maar niet in het openbaar  voorhanden hebben. Deze moeten altijd goed ingepakt getransporteerd worden
- Er zijn plannen om alle automatisch openende messen te verbieden

Letop:
Wij hebben veel verhalen gehoord waar messen onterecht die niet onder categorie 1 of 4 vallen toch in beslag zijn genomen terwijl er geen sprake was van een verordening.
Advies: Doe in zo'n geval geen afstand van je mes en laat het op een rechtzaak aankomen.
Twijfel je of je mes onder categorie 4 valt, lees dan de PDF bruchure van het Ministerie van Justitie.

Huidige wetgeving

De wetgever heeft wapens (waaronder messen) ingedeeld in verschillende categorieën, met verschillende bepalingen:


Categorie 1
Wapens in deze categorie zijn geheel en ten strengste verboden: zowel het bezit ervan als de handel erin. Tot deze categorie behoren o.a.:
- Stiletto’s (springmessen): messen met zijdelings uitspringend lemmet (voor uitzonderingen zie opmerking beneden)
- Valmessen: messen met vooruitspringend lemmet (met of zonder veer, voor uitzonderingen zie opmerking beneden)
- Vlindermessen: messen met een heft dat uit twee delen bestaat, die om het lemmet heen geklapt kunnen worden (voor uitzonderingen zie opmerking beneden)
- Dichtklapbare messen met een totale, uitgeklapte lengte boven 28 cm
- Dichtklapbare messen waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft
- Werpsterren
- Vilmessen en ballistische messen
- Blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen
- Pijlen en pijlpunten, bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken.

Uitzonderingen hierop zijn Stiletto’s (springmessen), Valmessen en Vlindermessen waarvan:
1. Het lemmet niet aan twee kanten scherp is ÉN
2. Het lemmet minder dan 7 cm lang is ÒF
3. Het lemmet tussen 7 en 9 cm lang is, maar dat in het midden meer dan 14 mm breed is ÉN
4. Die geen stootplaat hebben.

Als aan deze voorwaarden is voldaan zijn deze messen dus wèl toegestaan, zowel het bezit ervan als de handel erin.


Categorie 2

Wapens in deze categorie mag men slechts onder stringente voorwaarden - bijv. een ontheffing - in bezit hebben of verhandelen. Wij voeren géén artikelen die onder Categorie 2 vallen.

Categorie 3

Wapens in deze categorie mag men ook slechts onder stringente voorwaarden - bijv. met een verlof - in bezit hebben of verhandelen. Onder Categorie 3 vallen bijvoorbeeld werpmessen (wij voeren echter géén werpmessen).

Categorie 4

Wapens in deze categorie mag men in het bezit hebben of verhandelen. Deze wapens mogen echter niet gedragen worden. Dat wil zeggen: ze moeten tijdens vervoer zodanig deugdelijk verpakt zijn dat zij niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend.

Uit ons assortiment vallen onder Categorie 4:
- Blanke wapens waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder Categorie 1.
- Degens, zwaarden, sabels en bajonetten.


Toelichting:
* Een dichtklapbaar mes waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft valt onder Categorie 1 en is dus geheel verboden. NB: Een zaagtanding wordt hierbij beschouwd als snijkant!
* Een mes met vaststaand lemmet en meer dan één snijkant (bijvoorbeeld zaagtanding in de rug) valt onder Categorie 4.

Brochure Wapens en Munitie (PDF)

Plaatselijke verordeningen
 
Los van deze landelijke wetgeving kunnen er plaatselijke verordeningen gelden. Er zijn straten / buurten in Nederland waar geen enkel mes gedragen mag worden maar het is ook mogelijk dat men op evenmenten het dragen van alles wat als wapen gebruikt kan worden verbiedt.
 
Aankondiging wetswijziging
 
Er zijn gevorderde plannen om de wet aan te scherpen. Hierbij worden de uitzonderingen op de categorie 1 wapens geschrapt en worden dus alle vlindermessen, stiletto's en valmessen verboden.

Dit voorstel op de website van het Ministerie van Justitie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten